За нас

Духовното училище в Момчилград е открито през 1991 год. със статут на 3-годишно професионално средно училище до 1993 г. , когато с решение на Министерството на образованието обучението става 4-годишно.

ДУ Момчилград е с богата история, която през годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут.

В учебното заведение се приемат и обучават ученици съгласно правилата, установени в Закона. Както всяко средно училище, ДУ има право за издаване на официална диплома за средно образование с решение № 83 от 13.10.1992 г.

Училището се финансира от спонсори. От 1999 год. между Фондация Диянет Вакфъ и Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България е подписан протокол за общо финансово сътрудничество.

През учебната 2000/2001 година в село Рогозче, общ. Джебел е открито девическо училище към ДУ – Момчилград, което през 2006/2007 учебна година е преместено в гр. Момчилград с обучение в смесени паралелки.

През учебната 2011/2012 г. в ДУ Момчилград обучението се провежда в шест паралелки, с общ брой 83-ма ученика, от които 29 момичета и 54 момчета. На възпитаниците се предоставя безплатно общежитие и храна – закуска, обяд и вечеря.

Учебно – възпитателният процес е с цялостна организация. След учебните занятия, учениците под ръководството на възпитатели, самостоятелно и в занималня усвояват учебния материал.

Ученици, преподаватели, възпитатели и служители на духовното училище в Момчилград продължават линията на утвърждаване и разпространяване традициите на мюсюлманското образование и възпитание.

За дванадесетокласниците са осигурени подготвителни курсове по общообразователни предмети за явяване на държавни зрелостни и кандидат-студентски изпити.

Към момент в ДУ Момчилград са се дипломирали 503 възпитаници, от които 117 момичета и 386 момчета, имащи право да кандидатстват във ВУЗ. Сред завършилите духовното училище в Момчилград има ученици, които са завършили висшето си образование и са се реализирали в различни сфери в и извън страната.

Възпитаници на училището заемат длъжности в централни джамии в Кърджали, Бенковски, Чорбаджийско, Хасково, Момчилград и Джебел. В Кърджали и Смолян, през годините заемат длъжността Районен мюфтия.