Контакти

Адрес: гр. Момчилград, ул. „Вяра“ №6, 6800 Момчилград, тел: 03631-3213;

e-mail: info-909613@edu.mon.bg; du_momchilgrad@abv.bg; web: du-momchilgrad.com