Колектив

Ахмед Бозов – Директор

Нуреттин Чакър – Заместник-директор

Мариaн Маринов – Учител по История и География

Али Халил – Учител по Математика, Информатика и Информационни технологии

Нериман Мехмед – Учител по Български език и литература

Гюлсер Халил – Учител по Български език и литература, Английски език

Зейнеб Кадиева – Учител по Английски език

Айлин Али – Учител по Математика, Физика и астрономия

Фикрие Бозова – Учител по Философия, Гражданско образование

Хафизe Ахмед – Учител по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

Мария Димова – Учител по Химия и опазване на околната среда

Айнур Фейзyлла – Учител по Физическо възпитание и спорт

Нурджан Авкат – Учител по Турски език

Сабит Топчийски – Учител по религиозните предмети

Сами Фазлийски – Учител по религиозните предмети

Орхан Осман – Учител по религиозните предмети

Ахмед Хасан – Възпитател