Прием

Духовно училище гр. Момчилград приема ученици след завиршен VII клас. Срокът на обучение е пет години.


Осигурена стипендия за отличен и много добър успех.


Водеща цел в работата на ДУ Момчилград е то да се наложи като институция със сериозни образователни, професионални и културни функции, подготвящо висококвалифицирани кадри, които да бъдат в услуга на обществото.

Духовно училище – Момчилград предлага:

Безплатно общежитие и храна (закуска, обяд, вечеря);

За желаещите – допълнителни курсове по предмети;

Възможност за ползване на Интернет комуникации;

Екскурзии в страната и чужбина;

В свободното време се организират разнообразни спортни и културни мероприятия.

За желаещите безплатни кандидат-студентски курсове.

Завършилите възпитаници на учебното заведение получават:

Диплома за завършено средно образование от Министерството на Р. България.

Завършилите училището имат право да продължат обучението си във всички университети на Р. България и чужбина.

За контакти:
гр. Момчилград, ул. Вяра № 6
www.du-momchilgrad.com, e-mail: soiu@abv.bg;
телефон/факс: 03631\32-13